M. Vyskupaičio UAB „Mėta“ įgyvendina projektą

„M. Vyskupaičio UAB „Mėta“ I dalies gaminamos produkcijos pakuočių dizaino atnaujinimas“ ir projektą „M. Vyskupaičio UAB „Mėta“ II dalies gaminamos produkcijos pakuočių dizaino atnaujinimas“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“. Naudojamas dabartinis produktų pakuočių dizainas neatitinka šiuolaikinių  rinkodaros tendencijų ir yra vartotojui dažnai nepriimtinas. Siekiant padidinti įmonės konkurencingumą, nuspręsta atnaujinti seną gaminių pakuočių dizainą ir padaryti jį inovatyvų, atitinkantį rinkos poreikius. Projektų biudžetą sudaro iš viso 25,025.00 Eur, iš kurių 15,015.00 Eur yra finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo.

Icon_2